Social Sofa in Japan

In 1990 ontstond tussen Tilburg en de Japanse stad Minamiashigara een samenwerkingsband; De Vereniging Tilburg Minamiashigara (VTM). De steden werken samen op het gebied van welzijn, zorg, vrijwilligerswerk, sport economie en op bestuurlijk niveau. Tilburg schonk een Social Sofa aan Minamiashigara als geschenk voor hun jubileum.

Lees meer op: http://www.tilburgjapan.nl/delegaties/delegaties-naar-japan/